Contactanos
Informes:

Tel: 01 7225 80 61 83,
Whatsapp 7222 49 06 87
E-mail: informes@icu.org.mx, inscripciones@icu.org.mx
www.icu.org.mx
Facebook: Instituto de Capacitación Universitaria Derecho.

Forma de Contacto:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Comentarios:


 Informes - Click Aqui 


Tel: 01 7225 80 61 83,
Whatsapp 7222 49 06 87
E-mail: informes@icu.org.mx, inscripciones@icu.org.mx
www.icu.org.mx
Facebook: Instituto de Capacitación Universitaria Derecho.Copyright © ICU 2017. All Rights Reserved.